Vad kan du förvänta dig som forskningsingenjör på Ictech?

Träffa Anders, Teknikspecialist & Konsultchef, och Johan, Teknikchef & Forskningsansvarig, två av våra högt uppskattade chefer på Ictech. Vi bad dem slå sina kloka huvuden ihop och svara på frågor kring Ictechs forskning, projekt, teknikområden och vad man kan förvänta sig i rollen som konsult och forskningsingenjör på Ictech.

Hej Anders & Johan! Ictech håller på med forskning inom flera spännande teknikområden. Varför då?

Johan: Att bedriva egenfinansierad forskning har varit ett mål för Ictech sedan vi startade. Vi vill vara ett företag som jobbar med teknik i framkant. Det gör vi genom de uppdrag vi har tillsammans med våra kunder, men även genom våra forskningsprojekt. Jobbar man med teknik i framkant är forskning en självklarhet, tycker vi.

Anders: Ytterligare motivation till att vi håller på med forskning på Ictech är att det är ett utmärkt sätt att etablera kontakter med andra företag, universitet- och högskolevärlden, forskninsgsstiftelser och även internationellt.

När man bedriver forskning uppstår det ibland nya idéer som kan leda till nya projekt. Det är en positiv aspekt. Dessutom är det väldigt roligt att hålla på med de här forskningsprojekten och de är också väldigt uppskattade bland våra anställda. 

Johan och Anders berättar vad du kan förvänta dig som forskningsingenjör på Ictech

Ictech kan ta ett helhetsåtagande i ett projekt. Vad innebär det?

Anders: På Ictech har vi förmågan att göra produktutveckling från produktidé hela vägen till en säljbar produkt. För att konkretisera så kan det innebära till exempel att man gör en förstudie och systemering. Det innebär självklart saker som design, implementation av mjukvara och ibland även hårdvara. Det kan innebära att man behöver certifiera sin produkt. Och slutligen testning och systemintegration av produkten innan den lanseras på marknaden. Här kan även forskningen ingå som en del i helhetsåtagandet. För att ta ett helhetsåtagande i ett projekt måste man ha förmågan att projektleda genom alla faser i processen. Ictech har kompetensen och förmågan att hantera alla delar som kan ingå i ett helhetsåtagande.

”På Ictech har vi förmågan att göra produktutveckling från produktidé hela vägen till en säljbar produkt.”

Anders Ranheim, Teknikspecialist & Konsultchef på Ictech

Just nu bedriver Ictech forskning inom fjärrstyrning av självkörande fordon, kognitiv belastning och självbalanserande lastcyklar. Berätta?

Johan: Ja, just nu har vi tre pågående forskningsprojekt där två är ganska tätt sammankopplade. Det största är ett treårigt Vinnova-projekt som vi gör ihop med sju andra parter både från akademien och företagsvärlden. Där forskar vi kring fjärrstyrning av självkörande fordon i de situationer där systemet inte klarar av att vara 100% självkörande.

Tätt sammankopplat med det har vi ett projekt ihop med KTH i Stockholm, VTI och InnoBrain där vi med hjälp av InnoBrains system för att bland annat mäta hjärnvågor tittar på hur mentalt belastad man blir som förare och hur man agerar i olika situationer.

Anders: Det tredje projektet, som vi har inhouse, kallar vi för Cykelprojektet. Det handlar om elektronisk stabilisering av tunga lastcyklar vid låga hastigheter. Vi gör detta tillsammans med det Tekniskt Universitetet i Delft i Nederländerna som har jobbat med cykeldynamik i många år. Vi har även ett partnerskap med Monark Cargo som är en svensk tillverkare av lastcyklar.

Det låter som väldigt spännande forskning. Om man vill jobba som konsult och forskningsingenjör på Ictech, vad kan man förvänta sig?

Johan: Som konsult och forskare på Ictech kan man förvänta sig den här härliga mixen av spännande uppdrag ute hos kund kombinerat med att man lägger en del av sin tid internt i våra forskningsprojekt. Ibland är uppdraget hos kund och forskningsprojektet intimt förknippade och ibland är de helt fristående från varandra. Oavsett får man en bra variation mellan kunduppdrag och forskningsprojekt.

Vill du jobba med spännande forskningsprojekt i den tekniska frontlinjen tillsammans med toppenchefer som Anders och Johan?

Lämna in din ansökan i dag.

Det är superenkelt och tar bara 2 minuter.
FÖRFATTARE

Du kanske även gillar...

Sommarfest på Donsö
fun

Sommarfest på Donsö

Varje år i juni är det dags för Ictech årliga sommarfest. Vi äter gott, tar en öl och slappnar av. I år hyrde vi en båt som tog oss till restaurang Isbolaget på vackra Donsö. 

expertise

Lär dig mer om cybersäkerhet för fordon

Ictechs teknikspecialist Anders håller i ett webbinarium om cybersäkerhet och hur man gör TARA-analyser (Threat Analysis and Risk Assessment) som är en del av den nya ISO standarden, ISO 21434.

company

Ictechs årsredovisning 2021

2021 vilket år! Vi blev 100 medarbetare, firade 10 år som konsultbolag, expanderade vår inhouse-verksamhet, fick 17 nya kunder och sjösatte en ny verksamhet för forskning och helhetsåtaganden. Här kommer en sammanfattning om hur det gick för oss under året. Vi delar även med oss av års- och koncernredovisningen.