I see possibilities

Rätt konsult på rätt plats.

Ictech erbjuder både konsulter på plats ute hos kund och dedikerade team inhouse. Vi gör helhetsåtaganden och bedriver även forskningsprojekt. Vi ser alltid till att matcha rätt konsult med rätt uppdrag. Som kund får du den kompetens, kunskap och expertis du behöver med fokus på kvalitet.

Picture of Johan Josefsson

Johan Josefsson

Teknikchef & Forskningsansvarig

Kontakta mig

Konsult

Behöver ert företag konsulter på plats? Ictech har över 100 konsulter med bred kompetens inom allt från mjukvaruutveckling och systemarkitektur till projektledning och forskning. Våra konsulter är tillgängliga för både längre och kortare uppdrag. Majoriteten av våra kunder finns runt Göteborg och Linköping, men vi tar oss självklar även an remote-projekt.

Hur är det egentligen att jobba ute hos kund?
Lösningsarkitekt
Multicore

Team

Önskar ni ett dedikerat inhouse-team? Ictechs inhouse-team har lång erfarenhet av att jobba både operativt och administrativt såväl som strategiskt. På våra kontor finns rum och ytor för inhouse-verksamhet samt en färdig IT-setup för dedikerad uppkoppling. Vi har tagit fram ett ramverk för arbetsprocesser och kommunikation i hela utvecklingsprocessen som vi anpassar efter behov och kund.

Nyfiken på hur det är att jobba inhouse?

Helhetsåtagande

Står ert företag inför en utmaning – men ni har varken kapacitet, eller kompetens att hantera den? Inga problem. Ictech tar hand om hela projektet. Vi ansvarar för alla delar i utvecklingsarbetet och levererar en färdig lösning eller produkt.

Inom R&D erbjuder vi kompetens inom allt från projektledning, systemarkitektur, mjukvaruutveckling och CI/CD till HMI/UX. 

Vi tar ansvar för hela processen från utredning, planering och utförande till lansering och uppföljning. Oavsett om du behöver kompetens till att genomföra förstudier eller utredningar, bygga testmiljöer eller konsumentapplikationer, så hjälper vi dig. Med våra kompetenta konsulter är möjligheterna oändliga.

Hur kan ett helhetsåtagande se ut?

Forskning

Söker du en partner till ditt forskningsprojekt? Ictech bedriver forskning både internt och tillsammans med partners i offentligt finansierade projekt. Vi tar oss an större projekt tillsammans med andra aktörer som pågår under många år, men också mindre och småskaligare projekt.

Ictechs forskare bidrar med både forskningsupplägg och specialistkompetens inom områden såsom HMI/UX, ljuddesign, signalbehandling och tillämpad mekanik inom strömningsdynamik, för att nämna några.

Det långsiktiga målet med Ictechs forskning är att bygga upp spetskompetens som möter de krav framtiden ställer på oss och våra kunder. Vi vill också kunna erbjuda nya produkter och tjänster, och inte minst ny kunskap inom de områden vi verkar.

Söker du en partner till ditt forskningsprojekt?

Exjobb

Vi har ett nära samarbete med universiteten och högskolorna i Sverige och det utmynnar i många intressanta exjobb. Vi har exjobb som är framtagna av oss där vi har ett problem eller utmaning vi behöver hjälp med att lösa. Men vi är också öppna för att studenter kommer till oss och har egna förslag på projekt. Vi begränsar oss inte till specifika branscher eller områden, allt kan vara intressant inom ramen där Ictech verkar.

Nyfiken på vårt exjobb om "Route Matching"?
Recension Ictech
company

En ärlig recension: 5 svagheter vi har på Ictech

Att bli ombedd att berätta om sina svagheter, eller vi menar förbättringsområden, har vi väl alla varit med om i en intervjusituation? Med självinsikt kommer man långt så vi ville ställa oss samma fråga.