Forskningprojekt med Monark

Nytt forskningprojekt om en självbalanserande lastcykel

Med bidrag av skyltfonden har Ictech tillsammans med cykelföretaget Monark startat ett nytt forskningsprojekt som kommer pågå under 2022. Vi ska göra en förstudie och ta fram en prototyp på en självbalanserande lastcykel med målet att minska olyckor med eldrivna lastcyklar.  

Lastcyklar är framtiden

Tillgängligheten och användningen av tvåhjuliga lastcyklar har ökat på senare år. En drivkraft bakom denna utvecklingen är att leveranser av varor och mat “sista milen” i storstadsområden ökar och detta kräver snabba och flexibla lösningar. Lastcyklar är optimala för att täcka detta behov och är även attraktiva som ett miljömässigt bra transportmedel för familjer. Det pågår också en positiv utveckling av infrastruktur för cyklar i många länders större städer, vilket bidrar till att cyklar ersätter en del av biltrafiken. Ytterligare en viktigt drivkraft är elektrifieringen av cyklar som möjliggör tung last, och således bidrar till att både kommersiella och privata lastcyklar idag är mer attraktiva. En rimlig bedömning är att dessa trender kommer fortsätta.

”Målet med detta forskningsprojekt är att bygga en komersiell produkt om vi hittar en bra lösning på problemet.
En sån produkt kommer bidra till mindre cykelolyckor och minskad bil- och lastbilstrafik i städer.
Produkten kommer i så fall ha internationell attraktionskraft för städer med tät
cykeltrafik som bland annat Amsterdam och Köpenhamn.”

Johan Josefsson, Teknikchef på Ictech

Självbalanserande lastcykel

Det är dock svårt att hålla balansen i låga hastigheter på en lastcykel vilket kan leda till olyckor. Detta har en konsult på Ictech uppmärksammat och med bidrag av skyltfonden har vi startat ett nytt forskningsprojekt tillsammans med Monark. Hypotesen är att det måste gå att göra en självbalanserande lastcykel som då förbättrar säkerheten och användarvänligheten. I och med att det redan finns en kraftkälla för eldrift på många cyklar skulle det kunna möjliggöra andra typer av elektriska assistanssystem. Specifikt är vi intresserade av elektrisk drivna styrsystem då dessa har potential att signifikant förbättra säkerhet och användarvänlighet.

FÖRFATTARE

Du kanske även gillar...