I see verification

Upptäck ett smartare sätt att testa komplexa inbyggda system.

Jobbar ni med att testa komplexa inbyggda realtidssystem för att säkerställa att de fungerar som de ska innan produkten når marknaden? VeriPy är ett flexibelt simulerings- och valideringsverktyg för testning i virtuell miljö – ungefär som en virtuel HIL rig. Upptäck ett smartare sätt att testa med VeriPy.

Picture of Peter Hagström

Peter Hagström

Säljchef & Affärsutvecklare
070-3789486

Kontakta mig

Hur funkar VeriPy?

Med VeriPy kan du skapa virtuella noder som representerar olika delar av det system du ska testa. Dessa virtuella noder är som datorgenererade versioner av verkliga komponenter.

Simulationen drivs av en testmotor som innehåller grundläggande funktioner som styr hela testprocessen.

Systemet som ska testas interagerar med de virtuella noderna genom specifika kommunikationsgränssnitt. Dessa gränssnitt hanteras av mjukvarulager som kan läsa interna tillstånd från både systemet som testas och de virtuella noderna.

Genom att köra testfall kan du observera hur systemet reagerar och verifiera att det beter sig enligt förväntningarna.

7 fördelar med att använda VeriPy.

Simulera allt i en virtuell HIL-rig.

VeriPy beskrivs bäst som en virtuell HIL-rig. Till skillnad från en vanlig HIL-rig, där du testar fysiska komponenter med simulerade komponenter, erbjuder VeriPy en helt virtuell testmiljö. Det innebär att du kan simulera och testa alla komponenter och säkerställa att de fungerar tillsammans innan den faktiska hårdvaran byggs.

Testa komplexa realtidssystem.

VeriPy är särskilt användbart för funktionstestning av komplexa inbyggda system som kräver exakt tajming och respons på händelser inom strikta tidsgränser. Dessa system fungerar i realtid där snabb och korrekt dataprocesering är avgörande, exempelvis för fordonsäkerhetssystem eller industriell automation.

Utför integreringstestning tidigt i processen.

Att kunna simulera allt innan den faktiska hårdvaran byggs gör att du kan utföra integreringstestning i ett tidigt skede. På så vis kan du identifiera potentiella problem tidigt i utvecklingsprocessen, förbättra produktens noggrannhet och prestanda samt påskynda utvecklingscykler och produktlansering.

Jobba effektivare och mer flexibelt.

Med VeriPy kan du inte bara simulera, utan även förbättra dina testscenarier. VeriPys komplexitet och höga tillförlitlighet gör din testplattform mer effektiv. Det innebär att du kan utföra mer realistiska testscenarier och säkerställa att systemet du testar beter sig som förväntat under olika förhållanden.

Skapa anpassade testförhållanden.

Genom att dra nytta av kraften i Python kan VeriPy skapa en tillämpningsspecifik testmiljö som speglar de omgivande systemkomponenterna för din produkt. Denna anpassning förbättrar noggrannheten i testprocessen och säkerställer att den virtuella miljön speglar det verkliga systemet.

Experimentera i din egna virtuell lekplats.

Vill du utmana gränserna för testning? Med VeriPy kan du utforma testfall för att simulera verkliga scenarier och observera hur systemet reagerar, vilket ger värdefulla insikter om dess prestanda och beteende. Det är som att ha en virtuell lekplats där du kan experimentera, innovera och säkerställa systemets robusthet.

Dra nytta av kostnadsbesparingar.

VeriPy handlar inte bara om smart teknologi. Att investera i en virtuell HIL-rig innebär även minskade kostnader för hårdvara, infrastruktur, installation, underhåll och hantering. Det gör VeriPy till ett attraktivt alternativ för företag som är redo att höja sin testningsnivå utan att belasta budgeten.

Boka ett möte!

Kontakta oss för att få veta mer om hur VeriPy kan hjälpa er att på ett smartare sätt testa komplexa inbyggda system.