I see technology

Cybersäkerhet är en grundpelare.

Visste du att cyberattacker sägs vara det tredje största hotet mot vårt samhälle efter extremväder och naturkatastrofer? Cyberattackerna fortsätter att öka och cybersäkerhet har i dag blivit en grundpelare hos många företag och organisationer. Allt fler inser vikten av att investera i cybersäkerhet för att minska risken för att drabbas av attacker.

Infotainment

Hög cybersäkerhet kräver rätt kompetens.

Cybersäkerhet är ett brett område som kräver djup förståelse och bred kompetens inom mjukvaruutveckling, olika typer av tekniker och hur system hänger samman.

En hög cybersäkerhet kräver ett arbete med olika delar.

Hitta och identifiera svagheter i system.

 • Analys av system.
 • Penetration-testing, både digital och fysisk.
 • Undersöka känslighet för olika attacker.

Upptäcka hot och intrång när de sker.

 • Automatisk övervakning genom olika typer av verktyg eller hårdvara.
 • Analysera loggar och larm.

Åtgärder vid incident.

 • Stoppa pågående attack eller incident.
 • Analys av vad som skett och vilken skada som tillfogats.
 • Fixa problem och rensa upp system.

Drift.

 • Lösningar runt infrastruktur.
 • Säker cloud-hantering.

Skydda och förhindra.

 • Utbilda medarbetare och skapa medvetenhet om hur man skapar säkra lösningar.
 • Certifieringar.
 • Arkitektur, design och specifik utveckling av lösningar.
 • Verifiering och validering för att se till att utvecklingen håller måttet.

Vad erbjuder Ictech inom cybersäkerhet?

Ictech har under många år hjälpt företag och organisationer stärka sin cybersäkerhet. Vi erbjuder kompetens inom allt från molnsäkerhet och systemarkitektur till sårbarhet och prestanda. Vår breda tekniska kompetens och långa erfarenhet gör att vi kan ta oss an olika typer av uppdrag.

Oavsett om ni behöver konsulter på plats hos er eller ett dedikerat team inhouse hos Ictech så har vi konsulter med lång erfarenhet som kan hjälpa er.

Vi gör även helhetsåtaganden och kan också bidra i forskningsprojekt. Samarbetet skräddarsyr vi alltid tillsammans utifrån era behov och utmaningar.

“Konsulterna som jobbar med cybersäkerhet på Ictech har lång erfarenhet av professionell mjukvaruutveckling och bred teknisk kompetens – oavsett om de jobbar med molnsäkerhet, sårbarhet och prestanda eller arkitektur inom cybersäkerhet.”

Picture of Birger Kroon

Birger Kroon

Konsultchef

Nyfiken på våra kundprojekt inom cybersäkerhet?

Vi har hjälpt exempelvis Polestar, VGR och Sentinent.