Forskning om att mäta kognitiv belastning hos fjärrförare

Sedan ett år tillbaka deltar Ictech i ett forskningsprojekt om kognitiv belastning hos fjärrförare tillsammans med InnoBrain, VTI och KTH. Nu har vi precis slutfört en förstudie som indikerar att ljudfeedback minskar fjärrförares kognitiva belastning och förbättrar körningen. 

Fjärrförare – ett framtidsyrke? 

När automatiserade fordon rullas ut på vägarna i större utsträckning kommer det uppstå behov av fjärrförare. En fjärrförare är en person som sitter uppkopplad mot fordonet men på en annan plats, redo att ingripa i de fall där fordonet inte klarar av situationen. Man tror att detta kommer vara mycket vanligt förekommande eftersom det kommer dröja innan fordon klarar alla situationer som en människa gör idag. 

“I slutändan är målet med forskningsprojektet att kunna minska fjärrförares kognitiva belastning i en körsituation. Då blir både körningen säkrare och det blir en bättre arbetsmiljö för fjärrföraren.”

Johan Josefsson, Teknikchef & Forskningsansvarig på Ictech

Rätt stimuli, situation och information

Fjärrförare kommer att kunna ingripa på olika sätt, både på en strategisk nivå och på en operationell nivå. Just nu forskar Ictech inom den operationella nivån, alltså när man tar över körningen och kontrollerar fordonet direkt. Om en fjärrförare ska kunna ta över körningen på ett säkert sätt måste föraren befinna sig i rätt situation, få rätt stimuli och rätt information. Så, vad är rätt situation, stimuli och information för en fjärrförare? Det är det området vi forskar inom tillsammans med InnoBrain, VTI och KTH

Ictechs del i forskningsprojektet har bland annat handlat om att ta fram ett experimentfall där InnoBrains mätmetoder kunde utvärderas. Experimentet fokuserade på användning av ljud- och vibrationsupplevelse i operatörsstationen. Tidigare har det inte forskats speciellt mycket inom dessa områden så därför är de ett stort kunskapshål.  

Forskning om att minska kognitiv belastning hos fjärrförare
Christian med InnoBrains hjälm som mäter hjärnvågor när han kör.

Förstudie om kognitiv belastning hos fjärrförare

I förstudien undersökte vi om en förare som kör med ljud, realistiskt men behagligt, håller hastigheten bättre samtidigt som föraren blir mindre kognitivt belastad. Detta jämförde vi med förare som kör utan något ljud alls. I tidigare studier har man sett att folk blir mer precisa med att hålla en viss hastighet om man får ljudfeedback. Man har dock inte gjort studier på om det i sin tur påverkar den kognitiva belastningen, alltså gjort föraren mentalt tröttare. 

Vår testgrupp fick först träna på att hålla 50 km/h med hastighetsmätare för att känna hur den hastigheten kändes i den virtuella körsituationen. Sedan fick testpersonerna köra två simulerade rutter i en stadsmiljö med uppgift att hålla 50 km/h på raksträckorna. På den ena rutten fick dom ljudfeedback när dom körde och på den andra var det helt tyst. Vi mätte dels hur snabbt dom faktiskt körde men även deras kognitiva belastning. Detta med hjälp av InnoBrains teknik för att mäta hjärnvågor. 

“Det är kul att vår expertis kring multimodal perception efterfrågas i sådana här typer av forskningsprojekt, för det är något vi tycker är jättespännande. Studien vi gjort var mycket intressant och gick överlag väldigt bra. Den indikerade, precis som vi trodde, att ljudfeedback förbättrar körningen och minskar den kognitiva belastningen hos fjärrförare.”

Pontus Larsson, Human Factors Specialist på Ictech

Lovande resultat

Resultatet visade att det var enklare att hålla hastigheten med ljudfeedback. Testpersonerna blev även noggrannare rent objektivt i körningen, mer konsekventa och höll jämnare och lägre hastighet med ljudfeedback än när det var tyst. Tidigare forskning ligger i linje med detta resultat.

Resultatet för den kognitiva belastningen visade dessutom att det var 75% av testpersonerna som hade en mätbar lägre kognitiv belastning med ljudfeedback. Detta resultat indikerar att ljudfeedback förbättrar körningen och minskar den kognitiva belastningen. Resultatet motiverar fortsatta studier inom området och även inom fler närliggande områden. 

FÖRFATTARE

Du kanske även gillar...