I see technical revolution

Vi skapar framgångsrika systemlösningar i den tekniska frontlinjen.

Ictech utvecklar mjukvara och system för framtidens produkter. Rent krasst kan man säga att vi löser problem. Våra konsulter hittar problem – ofta redan innan andra ser dem – och löser dem genom bred teknisk kompetens, erfarenhet, stort engagemang och smarta insikter. Våra ingenjörer är handplockade med spetskompetens inom olika teknikområden och branscher. Därför kan vi erbjuda kompletta lösningar i alla delar av utvecklingsprocessen. Tillsammans skapar vi framgångsrika systemlösningar i den tekniska frontlinjen.

Stefan Falkerud

Stefan Falkerud

Operativ chef

Kontakta mig

Specialistkompetens inom:

Ictech utvecklar mjukvara och system för framtidens produkter.
Vi har specialistkompetens inom många olika teknikområden och branscher.

Rätt konsult på rätt plats.

På Ictech kan du jobba på många olika sätt. Som konsult ute hos kund, i team inhouse, med helhetsåtaganden eller inom forskning. Oavsett matchar vi alltid rätt konsult med rätt uppdrag.

Söker du en partner till ditt forskningsprojekt?

Ictech bedriver forskning både internt och tillsammans med partners i offentligt finansierade projekt. Vi tar oss an större projekt tillsammans med andra aktörer som pågår under många år, men också mindre och småskaligare projekt.

Hur vi skapar värde för våra kunder.

Genom åren har vi hjälpt ett stort antal kunder. Vi har tagit oss an deras utmaningar och löst problem. Vi har levererat framgångsrika systemlösningar som skapat värde och gjort nytta för våra kunders affärer. Fina omdömen är kvitto på att vi har lyckats bra så här långt.

I behov av kompetens?

Kontakta oss i dag.
Tillsammans ser vi över era behov och utmaningar.