Vad hände på Ictech under 2018?

25 april 2019

Vad hände på Ictech under 2018 och hur gick det egentligen för oss? Årsredovisningen är klar och nedan följer en sammanfattning.

En av årets största händelser var att vi ändrade bolagsnamnet från ICT i Göteborg AB till Ictech AB. Detta var en mycket efterlängtad förändring.

Under 2018 fick vi förtroende från flertalet nya kunder att leverera specialistkompetens inom system- och mjukvaruutveckling. Detta bland annat hos Smart Eye, Avinode, UniCarriers och inte minst Telia. Vi har nu en bred kundkrets med cirka 30 unika kunder i olika branscher i Göteborg.

För att möjliggöra en hög tillväxttakt har vi investerat i att utöka staben med ytterligare två konsultchefer. Totalt har Ictech fem konsultchefer varav en är ansvarig över den IT-verksamhet vi satsat på under året. Från december 2017 till januari 2019 har vi växt från 52 till 66 medarbetare.

Under året har vi investerat i att förbättra flertalet interna processer inklusive ekonomifunktionen. Vi har även tillsatt en ekonomiassistent på heltid för att stötta ekonomiavdelningen. Alla förändringar och förbättringar går i linje med Ictechs företagsstrategi – att alltid arbeta proaktivt med kvalitet i fokus.

Vår forskningsverksamhet drog igång på riktigt under 2018 med en specialist och forskare inom HMI/UX i spetsen. Vi släppte en artikel som hette ”Vi kommer alla åka robottaxi tidigare än du tror” som fick mycket bra spridning. Forskningsverksamheten kommer att löpa vidare under kommande år med målet att bedriva forskning både internt och tillsammans med partners i offentligt finansierade projekt.

Ictechs dotterbolag MiGiC släppte en ny version av musikprogrammet som konverterar en elgitarrs ljud till MIDI. Detta marknadsfördes och administrerades under Ictechs regi. Den nya produkten fick stor spridning digitalt men eftersom intäkterna inte ökat som förväntat ligger utvecklingen nu på paus.

Återigen blev vi utsedda till Gasellföretag då vi har fördubblat omsättningen genom enbart organisk tillväxt, ökat antal anställda, haft mycket sunda finanser och ett positivt rörelseresultat de senaste fyra åren. En utmärkelse som gjorde oss mycket stolta.

Fjolårets expansion och renovering av kontoret möjliggjorde plats för ett helt team att jobba in-house. Under året har vi haft ett team på sju personer in-house som drivit ett mycket lyckat projekt mot kunden Veoneer. Kunden är nöjd med teamets leverans och teamet trivs bra på kontoret.

Det är inte bara teamet in-house som trivs bra på Ictech utan även majoriteten av de anställda. Detta fick vi veta genom att den första medarbetarundersökningen i Ictechs historia genomfördes. En undersökning med mycket goda resultat där hela 100% av medarbetarna är stolta över att jobba på Ictech och 95% ser Ictech som en ideal arbetsgivare. Givetvis tycker vi detta är riktigt roligt men fortsätter ändå med förbättringsarbeten för att göra Ictech till en ännu bättre arbetsgivare.

Vill du läsa hela Årsredovisningen för 2018 finns den att läsa här.