Fortsatt stabil tillväxt

22 augusti 2017

Sedan start har Ictech visat en hög tillväxttakt, detta har fortsatt på samma sätt under 2016 och 2017. Omsättningen för 2016 ökade med ca 50% från föregående år. Samtidigt har fokus varit på en stor noggrannhet i rekryteringen i syfte att stärka rollen som specialistleverantör. Under 2017 har tillväxten fortsatt och till och med Q3 ligger omsättningen på 30 miljoner, vilket kan jämföras med årsomsättningen för 2016 på totalt 33 miljoner. Ictech arbetar även proaktivt för att kunna fortsätta med samma stabila tillväxt. Inte minst genom att ha en god bemanning på stabsfunktioner. Även likviditeten har stärkts under året, vilket är ytterligare en viktig faktor för att kunna fortsätta växa.