Robottaxi

Pressmeddelande: Vi kommer åka robottaxi tidigare än du tror

14 november 2018

Den individuellt ägda bilen är mer eller mindre en norm i det moderna samhället; den tjänar våra dagliga resor och är en symbol för status, frihet och individualism. Många tror dock att normen för persontransporter inom en snar framtid kommer att vara självkörande bilar som man kallar på via en mobilitetstjänst – robottaxibilar helt enkelt! I en artikelserie presenterad av teknikföretaget Ictech kommer vi att analysera vad denna förändring kommer att innebära för människors relation till- och upplevelse av bilen som sådan.

Att gå från dagens situation där vi både äger och kör våra bilar, till en framtid där vi  använder oss av tjänster baserade på autonoma fordon för att transportera oss från A till B kan tyckas långsökt. Detta anses dock av många analytiker vara en oundviklig och inte så avlägsen framtid. Men för att förändringen faktiskt ska äga rum, är det viktigt att användarna anser att dessa nya mobilitetstjänster är bättre alternativ än den individuellt ägda bilen. En faktor som är avgörande för att man ska vilja överge den traditionella bilen är att de nya mobilitetstjänsterna kan erbjuda en bra användarupplevelse och detta är därmed också nödvändigt för att sådana här tjänster skall kunna slå igenom.

Artikeln “User Experience of On-demand Autonomous Vehicles: Background and User Experience framework” är den första i en serie artiklar där vi analyserar de pågående trenderna inom fordonsindustrin och mobilitetsbranschen och vilka konsekvenser de kan ha på användarens upplevelse av dagliga resor. Den aktuella artikeln fokuserar på förändringarna inom fordonsbranschen, de olika aktörerna och hur relationen mellan användaren och fordonet kan komma att ändras till följd av den framväxande mobilitetstjänstbranschen.