Pressmeddelande: Vad krävs för att du ska lita på en digital förare?

16 oktober 2019

Normen för persontransporter kan snart vara självkörande bilar som man kallar på via en mobilitetstjänst. I vår artikelserie analyserar vi vad denna förändring kommer att innebära för människors relation till bilen.

On-demand Autonomous Vehicle Services (OAVS), kan fortfarande ses som en utopisk vision. Visionen är dock på väg att bli verklighet med introduktionen av Waymos tjänst ”Waymo One”, som nu verkar kommersiellt i Arizona. I vår tidigare artikel om den växande OAVS-marknaden analyserade vi hur förhållandet mellan användare och fordon kan förändras till följd av införandet av denna nya typ av mobilitetsföretag. Vi diskuterade också hur en av de viktigaste utmaningarna vid utbyggnaden av högautomatiserade fordon var att kunna säkerställa en bra användarupplevelse (UX) för passagerarna under resan.

I den här andra artikeln i vår serie, “Vad krävs för att du ska lita på en digital förare?” börjar vi gå in på detaljer om UX-relaterade aspekter av OAVS-design och ger riktlinjer för vad man ska fokusera på när det gäller UX för att bli en framgångsrik spelare i framtida mobilitetsföretag. I synnerhet fokuserar artikeln på ett av de mest diskuterade ämnena inom området människa-automationsinteraktion, nämligen förtroende. Att bygga förtroende bland nuvarande och potentiella användare är av stor betydelse för OAVS-verksamheten. Detta eftersom det är avgörande för att människor ska acceptera och börja använda OAVS i stor skala. Artikeln diskuterar vad användar-automationsförtroende betyder i samband med en OAVS-verksamhet och hur olika aspekter av verksamheten och fordonen gör att människor och samhället i stort är villiga att lita på mobilitetstjänster som utnyttjar högautomatiserade fordon.

För mer information, kontakta gärna:
Human Factors Specialist, Pontus Larsson, pontus.larsson@ictech.se, +46 70-173 04 62
Marketing Manager, Mathilda Sjölander, mathilda.sjolander@ictech.se, +46 73-685 92 29