Har du frågor om Ictechs forskning?

Pontus Larsson

PhD Human Factors Specialist

070-173 04 62

pontus.larsson@ictech.se

Forskning för att kunna möta framtidens utmaningar inom fordonsbranschen

En självkörande bil som hämtar dig vid dörren på morgonen och kör dig till jobbet, kommer det bli verklighet? Inom fordonsbranschen pågår stora förändringar i hela världen. Detta i och med utvecklingen och etableringen av autonoma fordon och nya typer av mobilitetstjänster.

Många analytiker förutspår att denna bransch kommer att se helt annorlunda ut om bara ett par år och påverka många aktörer och funktioner i samhället. För att kunna ta fram innovativa lösningar på de problem som både vi och våra kunder kommer stöta på, har Ictech initierat en verksamhet för forskning inom området för framtidens automatiserade gods- och persontransporter.

Målet med Ictechs forskning inom automatiserade transporter och relaterade tjänster är att förstå vilka behov man som användare kommer att ha i detta nya transportsystem. Vi vill också bidra med forskningsresultat relaterade till hur man med olika typer av innovationer kan möta dessa användarbehov på bästa sätt.

Som en start på detta forskningsarbete har vi kartlagt och analyserat hur olika företag ser på framtidens transportlösningar. Vi har även gjort en överblick över vilka faktorer som är viktiga för att nå användaracceptans och en god användarupplevelse (UX). Ett exempel på en sådan faktor är till vilken grad användare litar på ett automatiserat fordon, och hur utformningen av fordonet kan påverka detta. 

Ictechs forskning i samarbete med Chalmers

I linje med detta bedrivs även en studie som har i syfte att besvara frågan hur man ska kunna upprätta en säker, integritetsskyddande koppling mellan olika användare som vill kunna dela en transporttjänst. Exempelvis inom en tjänst för “ridesharing” eller för “platooning”. En sådan säker koppling är troligtvis en viktig komponent för att en användare ska kunna känna förtroende för- och lita på transportdelningstjänsten. Det är samtidigt en tekniskt sett svår utmaning. Denna studie bedrivs inom ramen för ett examensarbete tillsammans med Chalmers

Långsiktig målsättning med forskningen

Målsättningen med Ictechs forskning är att bygga upp spetskompetens som möter de krav som framtiden ställer på oss och våra kunder inom fordonsområdet. Målsättningen är också att kunna erbjuda nya produkter och tjänster till kunder och andra aktörer. Vi har som avsikt att bedriva forskning både internt och tillsammans med partners i offentligt finansierade projekt. Kontakta oss gärna om du har idéer kring forskningsprojekt – vi kan hjälpa till både med projektansökan och forskningsupplägg, specialistkompetens inom HMI/UX-området eller om du helt enkelt behöver grymma utvecklare till ditt forskningsprojekt!

Forskningsartiklar publicerade i Ictechs regi

Artiklarna nedan är författade av Ictechs Human Factors specialist Pontus Larsson som har mångårig erfarenhet av forskning och utveckling inom området användarupplevelse av automatiserade fordon. I den första artikeln User Experience of On-demand Autonomous Vehicles Part 1 fokuserar vi på förändringarna inom fordonsbranschen, de olika aktörerna och hur relationen mellan användaren och fordonet kan komma att ändras till följd av den framväxande mobilitetstjänstbranschen. I den andra artikeln, User Experience of On-demand Autonomous Vehicles Part 2, går vi in på detaljer om UX-relaterade aspekter av OAVS-design och ger riktlinjer för vad man ska fokusera på när det gäller UX för att bli en framgångsrik spelare i framtida mobilitetsföretag. I den tredje artikeln User Experience of On-demand Autonomous Vehicles Part 3 utforskar vi hur man skapar förtroende mellan användaren och mobilitetsinfrastrukturen, hur man skapar förtroende mellan olika användare samt hur man undviker åksjuka.

Nu kan du även prenumerera på den sista artikeln, User Experience of Shared Autonomous Vehicles Part 4, som ännu inte är publicerad genom att klicka på artikeln och fylla i din mejladress så skickar vi den till dig när den är klar.

https://ml1jpmqwj0ld.i.optimole.com/U3RdlBk.P2T2~5ed15/w:auto/h:auto/q:auto/https://ictech.se/wp-content/uploads/2018/11/Rityta-3-8-1.png

User Experience of On-demand Autonomous Vehicles Part 1

Background and User Experience framework

https://ml1jpmqwj0ld.i.optimole.com/U3RdlBk.P2T2~5ed15/w:auto/h:auto/q:auto/https://ictech.se/wp-content/uploads/2019/10/artikel-2-liten-bild-hemsidan.png

User Experience of On-demand Autonomous Vehicles Part 2

What would make you trust a digital driver?

https://ml1jpmqwj0ld.i.optimole.com/U3RdlBk.P2T2~5ed15/w:auto/h:auto/q:auto/https://ictech.se/wp-content/uploads/2020/08/Rityta-6.png

User Experience of On-demand Autonomous Vehicles Part 3

Would you feel secure and comfortable in a robotaxi?

https://ml1jpmqwj0ld.i.optimole.com/U3RdlBk.P2T2~5ed15/w:auto/h:auto/q:auto/https://ictech.se/wp-content/uploads/2019/10/Turkos-bil.png

User Experience of Shared Autonomous Vehicles Part 4

Review of Pilot- and Concept vehicles for autonomous vehicle services