Har du frågor om Ictechs forskning?

Pontus Larsson

PhD Human Factors Specialist

070-173 04 62

pontus.larsson@ictech.se

Forskning för att kunna möta framtidens utmaningar inom fordonsbranschen

En självkörande bil som hämtar dig vid dörren på morgonen och kör dig till jobbet, kommer det bli verklighet? Inom fordonsbranschen pågår stora förändringar i hela världen. Detta i och med utvecklingen och etableringen av autonoma fordon och nya typer av mobilitetstjänster.

Många analytiker förutspår att denna bransch kommer att se helt annorlunda ut om bara ett par år och påverka många aktörer och funktioner i samhället. För att kunna ta fram innovativa lösningar på de problem som både vi och våra kunder kommer stöta på, har Ictech initierat en verksamhet för forskning inom området för framtidens automatiserade gods- och persontransporter.

Målet med Ictechs forskning inom automatiserade transporter och relaterade tjänster är att förstå vilka behov man som användare kommer att ha i detta nya transportsystem. Vi vill också bidra med forskningsresultat relaterade till hur man med olika typer av innovationer kan möta dessa användarbehov på bästa sätt.

Den långsiktiga målsättningen med Ictechs forskning är att bygga upp spetskompetens som möter de krav som framtiden ställer på oss och våra kunder inom fordonsområdet. Målsättningen är också att kunna erbjuda nya produkter och tjänster till kunder och andra aktörer. I nuläget bedriver vi forskning både internt och tillsammans med partners i offentligt finansierade projekt. Kontakta oss gärna om du har idéer kring nya forskningsprojekt – vi kan hjälpa till både med projektansökan och forskningsupplägg, specialistkompetens inom HMI/UX-området eller om du helt enkelt behöver grymma utvecklare till ditt forskningsprojekt!

Nuvarande forskningsprojekt

Sedan 2020 deltar Ictech i ett av de största svenska forskningsprojekten kring fjärrstyrning av vägfordon, REmote Driving Operation (REDO). Vinnova delfinansierar projektet som har en total budget på 20 miljoner och pågår t o m 2022. Från Ictechs håll är det fyra medarbetare som deltar i projektet. Det är Johan Josefsson som sitter med i styrgruppen, Pontus Larsson som jobbar med interaktions- och HMI design samt metodik kring användarstudier, samt Joel Begnert och Anders Ragnarsson som jobbar med utvecklingen av den tekniska plattform som används för användarstudier.  

I projektet kommer man undersöka olika aspekter av fjärrstyrda vägfordon, både personbilar och lastbilar. Fjärrstyrning är en teknik som många tror kommer vara avgörande för utvecklingen och kommersialiseringen av autonoma fordon. Fjärrstyrning krävs redan nu för att man ska få tillstånd att köra helt utan mänsklig förare i exempelvis Kalifornien. Ictechs roll i projektet är att undersöka hur gränssnitt och interaktionsprinciper bör utformas för teleoperatören för att fordonet ska kunna köras remote på ett säkert och effektivt sätt. En forskningsfråga är t ex “Vilken typ av information och stimuli behöver operatören för att skapa en så bra uppfattning av fordonets omgivning som möjligt?”. Rent praktiskt så ingår det i projektet att designa olika HMI koncept utifrån användarbehoven, bygga HMI prototyper och testa och utvärdera dessa med användare både i simulerade och verkliga miljöer och i olika typer av scenarier. Förutom Ictech så är VTI, CEVT, NEVS, Einride, Ericsson, KTH och Voysys deltagare i projektet. 

Ictech även med i förstudien COgnitive assessment of Remote Drivers (CORD) som delfinansieras av FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) och som pågår mellan 2021-2022. I detta projekt, i vilket även Innobrain, KTH och VTI är partners, undersöker vi hur EEG-baserade tekniker kan användas för att mäta t ex kognitiv arbetsbelastning hos en operatör av ett fjärrstyrt fordon.

Forskningsartiklar publicerade i Ictechs regi

Artiklarna nedan är författade av Ictechs Human Factors specialist Pontus Larsson som har mångårig erfarenhet av forskning och utveckling inom området användarupplevelse av automatiserade fordon. I den första artikeln User Experience of On-demand Autonomous Vehicles Part 1 fokuserar vi på förändringarna inom fordonsbranschen, de olika aktörerna och hur relationen mellan användaren och fordonet kan komma att ändras till följd av den framväxande mobilitetstjänstbranschen. I den andra artikeln, User Experience of On-demand Autonomous Vehicles Part 2, går vi in på detaljer om UX-relaterade aspekter av OAVS-design och ger riktlinjer för vad man ska fokusera på när det gäller UX för att bli en framgångsrik spelare i framtida mobilitetsföretag. I den tredje artikeln User Experience of On-demand Autonomous Vehicles Part 3 utforskar vi hur man skapar förtroende mellan användaren och mobilitetsinfrastrukturen, hur man skapar förtroende mellan olika användare samt hur man undviker åksjuka.

Nu kan du även prenumerera på den sista artikeln, User Experience of Shared Autonomous Vehicles Part 4, som ännu inte är publicerad genom att klicka på artikeln och fylla i din mejladress så skickar vi den till dig när den är klar.

 

https://ml1jpmqwj0ld.i.optimole.com/U3RdlBk.P2T2~5ed15/w:auto/h:auto/q:auto/https://ictech.se/wp-content/uploads/2018/11/Rityta-3-8-1.png

User Experience of On-demand Autonomous Vehicles Part 1

Background and User Experience framework

https://ml1jpmqwj0ld.i.optimole.com/U3RdlBk.P2T2~5ed15/w:auto/h:auto/q:auto/https://ictech.se/wp-content/uploads/2019/10/artikel-2-liten-bild-hemsidan.png

User Experience of On-demand Autonomous Vehicles Part 2

What would make you trust a digital driver?

https://ml1jpmqwj0ld.i.optimole.com/U3RdlBk.P2T2~5ed15/w:auto/h:auto/q:auto/https://ictech.se/wp-content/uploads/2020/08/Rityta-6.png

User Experience of On-demand Autonomous Vehicles Part 3

Would you feel secure and comfortable in a robotaxi?

https://ml1jpmqwj0ld.i.optimole.com/U3RdlBk.P2T2~5ed15/w:auto/h:auto/q:auto/https://ictech.se/wp-content/uploads/2019/10/Turkos-bil.png

User Experience of Shared Autonomous Vehicles Part 4

Review of Pilot- and Concept vehicles for autonomous vehicle services