Ny artikel ute av Ictechs HMI specialist Pontus Larsson

28 augusti 2020

Var är alla robottaxis som utlovades för några år sedan? Medan hypen har svalnat och lanseringarna försenats, är autonoma fordon som man delar och styr via mobilitetstjänster dock fortfarande aktuellt. Men ju närmre fordonen och tjänsterna kommer marknaden desto mer börjar företag också inse komplexiteten i att erbjuda en sömlös, smidig och bekväm upplevelse i sina robottaxis. I Ictechs artikelserie analyserar forskaren och Human Factors specialisten Pontus Larsson vad denna förändring kommer att betyda för människor. I denna tredje del diskuterar han bland annat hur man skapar en säker och bekväm åktur samt hur man undviker åksjuka.

När vår första artikel “Vi kommer alla åka robottaxi tidigare än du tror” publicerades 2018 rådde en stor hype kring autonoma fordon och många företag meddelade att de skulle lansera autonoma persontransporter i början av 20-talet. Även om man i dagsläget kanske blivit mer ödmjuk mot alla de utmaningar som är involverade i automatiserad körning på allmänna vägar helt utan en mänsklig förare fortsätter strävan efter autonoma fordonstjänster (OAVS, On-Demand Autonomous Vehicle Services). Flera företag kör fortfarande fälttester och verkar ha höga ambitioner när det gäller visionen att skapa en affärsverksamhet kring autonoma fordonstjänster. Både det GM-ägda företaget Cruise och NEVS har nyligen presenterat sina specifika robottaxis och tillhörande tjänster som inte bara är koncept utan avsedda för produktion. Ett bevis på att kommersiell OAVS-verksamhet faktiskt kan vara möjlig är Waymos “Waymo One”, en robotaxi-tjänst som körs helt utan någon säkerhetsförare bakom ratten.

I vår andra artikel “Vad krävs för att du ska lita på en digital förare?” analyserades hur förhållandet mellan användare och fordon kan förändras till följd av införandet av denna nya typ av mobilitetstjänst. Dessutom diskuterades vikten av att skapa fordons- och servicedesign som bygger passagerarnas förtroende.  

I denna tredje artikel ”Skulle du känna dig säker och bekväm i en robotaxi?” utforskar Pontus ytterligare frågor kring användarupplevelsen av OAVS. Exempelvis hur man skapar förtroende mellan användaren och mobilitetsinfrastrukturen, hur man skapar förtroende  mellan olika användare, hur man skapar en bekväm åktur, samt hur man undviker åksjuka.

Du kan enkelt prenumerera på artiklarna och få dom direkt i din mail varje gång en ny släpps.