I see connection

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Ictech. Slå en signal, släng ett mejl eller kom förbi vårt kontor. Nedan hittar du vem som är rätt person att kontakta beroende på behov.

Ictech AB
Lindholmspiren 5A
417 56 Göteborg
Tel: 031- 757 48 00
Org: 556876-1521

Fredrik Artursson

Fredrik Artursson

Konsultchef
Digitalisering & DevOps
fredrik.artursson@ictech.se
076-2722583

I sin roll som konsultchef arbetar Fredrik med konsulter, kunder och rekrytering. Han har arbetat på Ictech i Göteborg sedan 2016.

Fredrik är systemvetare i grunden från Karlstad universitet. Han har under 15 år arbetat med teknikintensiv försäljning av olika SaaS-lösningar.

Fredriks specialistområden: 

Karolina Skenhall

Karolina Skenhall

Konsultchef
Infotainment & Autonoma fordon
karolina.skenhall@ictech.se
073-3936363

I sin roll som konsultchef arbetar Karolina med konsulter, kunder och rekrytering. Hon har arbetat på Ictech i Göteborg sedan 2022.

Karolina är systemvetare i grunden från Karlstad universitet och har arbetat som konsult och utvecklare för bland annat fastighetssystem. De senaste 14 åren har hon arbetat på WirelessCar i olika ledande roller.

Karolinas specialistområden: 

Johan Josefsson

Johan Josefsson

Teknikchef & Forskningsansvarig
johan.josefsson@ictech.se
070-9873189

I sin roll som teknikchef ansvarar Johan för Ictechs strategiska partnerskap, forskning och helhetsåtaganden inom verksamhetsområdet Solution & Innovation. Han har arbetat på Ictech i Göteborg sedan 2015.

Johan är civilingenjör i grunden med en master i Digital Communiation and Technology från Chalmers universitet. Tidigare har han arbetat 16 år på Ericsson som team leader, projektledare och chef för ett flertal olika kompetensområden inom telekom.

Johans specialistområden: 

Malin Andersson

Malin Andersson

Ekonomiansvarig
malin.andersson@ictech.se
073-3437934

I sin roll som ekonomiansvarig ansvarar Malin för koncernens ekonomi. Det innebär bland annat arbete med löner, skatt och års- och koncernredovisningar. Hon har arbetat på Ictech i Göteborg sedan 2018. 

I grunden är Malin utbildad civilekonom från Karlstad universitet. Tidigare har hon arbetat som ekonomiassistent och på IKEA med kundrelationer.  

Richard Hedström

Richard Hedström

VD Ictech
richard.hedstrom@ictech.se
072-1878243

I rollen som VD för Ictech-koncernen ansvarar Richard för verksamhetsutveckling, affärsutveckling, ledarskap och det visionära och strategiska arbetet. Richard grundade företaget 2011 och har varit VD sedan dess.  

I grunden är Richard civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik från Linköpings universitet. Innan han startade Ictech arbetade han som konsultchef och avdelningschef i många år på Xdin.

Birger Kroon

Birger Kroon

Konsultchef
Cybersäkerhet & Maskininlärning
birger.kroon@ictech.se
070-3791911

I sin roll som konsultchef arbetar Birger med konsulter, kunder och rekrytering inom verksamhetsområdet Inbyggda system. Han har arbetat på Ictech i Göteborg sedan 2013.  

Birger är i grunden civilingenjör inom elektroteknik från Chalmers universitet. Han har programmerat sedan han var 14 år och har väldigt bred teknisk kompetens. Tidigare har han arbetat som konsult i roller som mjukvaruarkitekt och systemarkitekt i olika branscher. 

Birgers specialistområden: 

Stefan Falkerud

Stefan Falkerud

Operativ chef
stefan.falkerud@ictech.se
070-8906200

I sin roll som operativ chef ansvarar Stefan över det operativa arbetet på Ictech. Förutom det arbetar han även som konsultchef. Han är medgrundare och har arbetat på Ictech i Göteborg sedan 2012. 

Stefan är i grunden civilingenjör inom elektroteknik från Chalmers universitet. Tidigare har han arbetat som konsult i roller som mjukvaruutvecklare, team lead och scrum master i många år. 

Stefans specialistområden: 

Helena Kvist

Helena Kvist

HR-ansvarig
helena.kvist@ictech.se
073-3018345

I sin roll som HR-ansvarig arbetar Helena med personalfrågor, rekrytering, personalaktiviteter, on-boarding, employer branding och företagshälsovård. Helena har arbetat på Ictech i Göteborg sedan 2016. 

I grunden har Helena en kandidatexamen i arbetsvetenskap från högskolan i Halmstad. Tidigare arbetade hon som konsultchef på Manpower.

Caroline Pettersson

Caroline Pettersson

Verksamhetsassistent
caroline.pettersson@ictech.se
076-5599995

I sin roll som verksamhetsassistent arbetar Caroline med personaladministration, ekonomi, event, marknadsföring och allt som rör kontoret. Hon har arbetat på Ictech i Göteborg sedan 2021. 

Caroline är utbildad inom internationell sälj- och marknadsföring. Hon har tidigare arbetat på inkassobolag som ekonomisk rådgivare.

Sharon Wiking

Sharon Wiking

Konsultchef
HMI/UX & Digitalisering
sharon.wiking@ictech.se
073-38333363

I sin roll som konsultchef arbetar Sharon med konsulter, kunder och rekrytering inom verksamhetsområdet IT. Hon har arbetat på Ictech i Göteborg sedan 2022.  

Sharon har tidigare studerat internationell marknadsföring. De senaste 20 åren har hon arbetat i olika ledande roller på WirelessCar som bland annat supportchef, projektledare, linjechef och personalansvarig.

Sharons specialistområden: 

Niclas Kark

Niclas Kark

VD Ictech Linköping
niclas.kark@ictech.se
073-3534441

I rollen som VD för Ictech Linköping ansvarar Niclas för verksamhetsutveckling, affärsutveckling, ledarskap och det strategiska och visionära arbetet. Niclas grundade dotterbolaget Ictech Linköping 2021 tillsammans med Richard.

Niclas har en kandidatexamen i marknadsföring och en master i organisation och ledarskap och internationella affärer från Southern New Hampshire University. Tidigare har Niclas arbetat som försäljningschef på Hogia och konsultchef på Alten.

Anders Ranheim

Anders Ranheim

Teknikspecialist & konsultchef
anders.ranheim@ictech.se
072-3511544

I sin roll som teknikspecialist och konsultchef ansvarar Anders för konsulter och kunder inom forskning och helhetsåtaganden. Detta ingår i verksamhetsområdet Solution & Innovation. Han har arbetat på Ictech i Göteborg sedan 2018. 

Anders är civilingenjör i grunden med en doktorsgrad i signalbehandling från Chalmers universitet. Tidigare har han forskat inom telekom och arbetat som systemingenjör och produktägare på Ericsson under många år. 

Anders specialistområden: 

Lovisa Röjd

Lovisa Röjd

Ekonomiansvarig
lovisa.rojd@ictech.se
076-6118010

I sin roll som ekonomiansvarig ansvarar Lovisa för koncernens ekonomi. Det innebär bland annat arbete med fakturering, budget och års- och koncernredovisningar. Hon har arbetat på Ictech i Göteborg sedan 2019. 

Lovisa har en kandidatexamen i ekonomi och statsvetenskap och en master i ekonomi från Lunds universitet. Tidigare har hon arbetat med kundrelationer på Sparbanken och med HR och rekrytering.

Mark Åström Karlsson

Mark Åström Karlsson

Konsultchef
Plattform & Digitalisering
mark.astrom.karlsson@ictech.se
073-6444574

I sin roll som konsultchef arbetar Mark med konsulter, kunder och rekrytering inom verksamhetsområdet Inbyggda system. Han har arbetat på Ictech i Göteborg sedan 2022.  

I grunden har Mark en master i industriell ekonomi från Luleå tekniska universitet. Tidigare har han arbetat med affärsutveckling och teknikintensiv försäljning inom IT.

Marks specialistområden: 

Mathilda Sjölander

Mathilda Sjölander

Marknadsansvarig
mathilda.sjolander@ictech.se
073-6859229

I sin roll som marknadsansvarig ansvarar Mathilda för all kommunikation internt och marknadsföring externt. Hon har arbetat på Ictech i Göteborg sedan 2017.  

Mathilda har en kandidatexamen i Medie- och kommunikation från Linnéuniversitetet  och en master i kommunikation från Göteborgs universitet. Tidigare har hon arbetat som marknadskoordinator på Creditsafe.