Ictech stöttar Havs-och vattenmyndigheten i digitaliseringsprojekt

13 januari 2021

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har i uppdrag att bevara och restaurera våra hav, sjöar och vattendrag och dess marina liv. Myndigheten arbetar också för att resurserna ska nyttjas och förvaltas på ett hållbart sätt. Ictech har under hösten 2020 fått möjligheten att stötta HaV i ett av deras digitaliseringsprojekt som pågått sedan 2018.

En del i HaVs arbete är att spåra var och hur man fiskar. Detta är viktigt för att konsumenten ska känna sig trygg med var och hur fisken man köper har fångats. Spårbarheten är också ett verktyg för myndigheten att kunna möta de direktiv som finns på EU-nivå gällande fiskekvoter och spårbarhet. Att kunna bidra med kompetens för utvecklingen av ett så viktigt projekt är något som vi på Ictech är otroligt glada över.

Nytt system för elektronisk fångstrapportering 

Yrkesfiskare rapporterar idag in sina uppgifter genom att skicka fysiska papper med post till HaV. Här finns därför stor möjlighet att effektivisera processen och göra det enklare att lämna rapporter till myndigheten. En digitalisering av tillvägagångssättet i form av en arbetsbok online innebär mindre administrativt arbete för yrkesfiskarna och förbättrar och underlättar arbetet för den ansvarande enheten på HaV.

Ictech hjälper till att utveckla arbetsboken som bland annat registrerar var och vad man har fångat. Den noterar också vilken utrustning man använt och ifall något gått sönder. En viktig aspekt ur miljöövervakningssynpunkt är även möjligheten att snabbare kunna upptäcka arter som är främmande, hotade eller invasiva i våra hav- och vatten, och tillsätta resurser för att hantera dessa. Projektet lägger stor vikt vid användarvänlighet för att underlätta yrkesfiskarnas vardag, och första delen av projektet väntas vara färdigt våren 2021. 

Blir du nyfiken på vad vi kan hjälpa ditt företag med? Kontakta oss så berättar vi gärna mer! Är du intresserad av att arbeta med denna typ av uppdrag? Kika då in våra lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan.

Foto: Maja Kristin Nylander/ HaV