I see efficiency

En ny smart produkt som får tågen att gå som på räls.

Har du varit med om att ett tåg bytt spår strax innan avgång, eller behövt köra på låg hastighet en viss sträcka? Chansen är stor att underhåll av spåren varit anledningen. Men med en ny innovativ produkt som Ictech utvecklat tillsammans med Cemit och Digital Transit kan underhållet av järnvägar göras effektivare.

Picture of Peter Hagström

Peter Hagström

Säljchef & Affärsutvecklare
070-3789486

Kontakta mig

Dags att effektivisera underhållet av järnvägen.

Varje år läggs stora summor pengar på underhåll av järnvägen. Trots det är underhållet eftersatt. Att planera, designa och bygga ny järnvägsinfrastruktur tar årtionden.

Därför är aktörer inom järnväg och infrastrukturägare överens om att hitta nya sätt att effektivisera, modernisera och digitalisera underhållet av järnvägen.

2022 inledde Ictech projektet ATTUNE inom forskning och produktutveckling tillsammans med Cemit och Digital Transit. Syftet med projektet är att med hjälp av smarta lösningar kunna effektivisera – och till och med revolutionera – underhållsbranschen för järnvägar.

Förutse behovet av underhåll på järnvägsspåren.

Algoritmutveckling inom datorseende

Ictechs del i projektet fokuserar på algoritmutveckling inom datorseende med hjälp av insamlad data. En metallskena med kameror monteras inne i loket med sikten ut mot spåret. Kameran tar flera högupplösta bilder per sekund. Ictech har utvecklat och tränat algoritmer som för varje bild kan detektera spårvidden och upptäcka avvikelser från standarden. Mätvärdena skickas sedan vidare till Cemits system som med hjälp av den insamlade datan kan förutse behovet av underhåll på järnvägsspåret.

Varför är spårvidden viktig?

Standarden för ett normalspår är 1, 435 millimeter. När järnvägen utsätts för slitage blir spårvidden större vilket kan orsaka instabilitet för tågfordonen när de rör sig längs spåret. Det kan leda till en rad negativa konsekvenser såsom säkerhetsrisker, ökade kostnader och störningar i transportsystemet för både passagerare och godsleveranser. Att spårvidden hålls inom rätt toleranser är viktigt för att säkerställa en säker och effektiv järnvägstrafik.

Insatsen från utvecklingsteamet har varit något i hästväg. Framgångsfaktorn har varit teamets kunskap och gedigna erfarenhet inom design och implementering av mjukvarulösningar för inbyggda system och algoritmutveckling inom computer vision.

Picture of Tobias Solbeckar Andersson

Tobias Solbeckar Andersson

Teknisk projektledare & Mjukvaruutvecklare

Låt oss visa hur det funkar.

Kontakta oss för att få veta mer om hur ATTUNE kan effektivisera och förbättra underhållet av järnvägar.