Gasellföretag för tredje året i rad

7 november 2019

Det är tredje året i rad som Ictech utses till Gasellföretag av Dagens Industri då vi är ett av Sveriges snabbast växande företag. Utmärkelsen grundar sig i att vi har fördubblat omsättningen genom organisk tillväxt, ökat antal anställda, haft mycket sunda finanser och ett positivt rörelseresultat de senaste sex åren.

Givetvis är vi mycket stolta över denna utmärkelse. Även om marknaden för Ictechs tjänster varit mycket god 2018 så var utmaningen för många konsultbolag en kombination av hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera erfarna ingenjörer. Ictech har dock klarat sig bra – vi har ända från starten arbetat långsiktigt för att vara den mest attraktiva arbetsgivaren och det har fortsatt att löna sig. Förutom låg personalomsättning lyckades vi också knyta till oss många erfarna ingenjörer och specialister under året. Vi är mycket stolta över detta och ser också positivt på 2019. – Richard Hedström, CEO Ictech

Dagens Industri utser Gasellföretag för att företagare i svenskt näringsliv ska uppmuntras och våga satsa på att växa. Detta för att främja tillväxten och inspirera fler till att starta företag.