Ictech deltar i ett av de största svenska forskningsprojekten kring fjärrstyrning av vägfordon

31 januari 2020

Nu är det officiellt! Ictech deltar i ett av de största svenska forskningsprojekten kring fjärrstyrning av vägfordon. 

Under tre år kommer projektet som kallas REmote Driving Operation (REDO) pågå. Vinnova delfinansierar projektet som har en total budget på 20 miljoner. Från Ictechs håll är det initialt tre medarbetare som deltar i projektet. Det är Johan Josefsson som sitter med i styrgruppen, Pontus Larsson och Felicia Carlsson kommer jobba med interaktions- och HMI design samt metodik kring användarstudier.  

Att delta i detta forskningsprojekt är en milstolpe för Ictech. Detta eftersom vi har har satsat mycket på vår forskningsverksamhet de senaste åren. En del av Ictechs vision är att leda utvecklingen och skapa unika tekniska innovationer och detta är ett tydligt steg i den riktningen. Men det roligaste är ju att kunna bidra till samhällsutvecklingen med helt nya mobilitets- och transporttjänster, det är riktigt coolt! – Richard Hedström, CEO Ictech

I projektet kommer man undersöka olika aspekter av fjärrstyrda vägfordon, både personbilar och lastbilar. Fjärrstyrning är en teknik som många tror kommer vara avgörande för utvecklingen och kommersialiseringen av autonoma fordon. Fjärrstyrning krävs redan nu för att man ska få tillstånd att köra helt utan mänsklig förare i exempelvis Kalifornien. Ictech kommer i detta projekt forska kring hur gränssnitt och interaktionsprinciper bör utformas för teleoperatören för att fordonet ska kunna köras remote på ett säkert och effektivt sätt. En forskningsfråga kommer vara “Vilken typ av information och stimuli som operatören behöver för att skapa en så bra uppfattning av fordonets omgivning som möjligt?”. Vi kommer bland annat designa olika HMI koncept, bygga HMI prototyper och testa och utvärdera dessa med användare både i simulerade och verkliga miljöer och i olika typer av scenarier. Förutom Ictech så är VTICEVTNEVSEinrideEricssonKTH och Voysys deltagare i projektet.