Fantastiska betyg i senaste medarbetarundersökningen

12 maj 2021

Hur tycker Ictechs medarbetare att vi har hanterat corona? Är man nöjd med relationen till sin chef? Och hur många dagar hade man arbetat hemifrån om man fick välja? Dessa är några av de frågor vi ställde till våra medarbetare i den senaste medarbetarundersökningen och vi är fantastiskt stolta över resultatet!

När vi genomförde Ictechs första medarbetarundersökning 2018 fick vi väldigt höga betyg. Två år senare, mitt i en pandemi och osäker omvärld, känns det extra roligt att vi slår vårt tidigare fantastiska resultat.

Tre snabba från undersökningen

  • De som svarade hade en genomsnittlig arbetslivserfarenhet på 11 år…
  • …och hade i snitt velat jobba hemifrån 2 dagar i veckan
  • 27% sitter inhouse hos oss och 73% på uppdrag hos kund

Hur är det då att jobba på Ictech?

Alla medarbetare som svarade på undersökningen känner sig stolta över att jobba på Ictech, och tycker att man får ett personligt bemötande hos oss. 95% av medarbetarna ser Ictech som en ideal arbetsgivare och lika många känner sig också uppskattade. 100% skulle rekommendera Ictech till en vän eller kollega. 

För att våra medarbetare ska kunna vara delaktiga i Ictechs utveckling, har det alltid varit viktig för oss att ge tät och transparent information. Under pandemin blev det något vi prioriterade extra mycket, för att våra medarbetare skulle känna sig trygga och säkra hos oss i en annars osäker omvärld. Vi blev därför väldigt glada när 100% svarade att dom tycker att Ictech gjort rätt prioriteringar under pandemin. Lika många har också förtroende för Ictechs ledning. 

Ictech har sedan start investerat för att kunna erbjuda medarbetarna en nära och coachande relation med sin chef, och en arbetsplats där den personliga friheten är självklar. YES – kände vi när 100% av medarbetarna svarade att dom känner sig uppskattade av och har förtroende för sin chef. 95% svarade också att man känner sig delaktig i beslut och val av uppdrag och tycker att man får den feedback man behöver av sin chef. 

Vi ställde frågan, vad är det bästa med att jobba på Ictech?

Allt görs på ett snyggt och proffsigt sätt med fokus på att vara långsiktigt hållbart och med hög trivsel. Vi är sjukt bra och mår riktigt gött samtidigt.

En extra eloge för ledning och hantering av information under Corona.

Personligt. Extremt kompetenta och trevliga medarbetare. Professionell men lättsam stämning även i tuffare tider.

Öppenheten och friheten. Sätter alltid medarbetarna först.

De fantastiska betygen betyder inte att vårt förbättringsarbete slutar här. Tvärtom kommer vi arbeta lika hårt för att bli en ännu bättre arbetsgivare.

*Siffrorna ovan avser andelen positiva resultat. Vi är extra stolta över att de allra flesta dessutom gav oss absolut högsta betyg. Svarsfrekvensen på undersökningen var 87%.