I see technology

Produkter som tänker själva.

Låser du upp mobilen med ansiktsigenkänning? Kanske pratar du med Google Home för att släcka och tända lamporna hemma? Teknologin bakom de smarta funktionerna är maskininlärning. Många produkter och tjänster i dag bygger på att datorer lär sig själva hur de ska tolka information – precis som den mänskliga hjärnan – och agerar därefter.

Kvinnliga konsulter på Ictech

Produkter baserade på data.

I och med den snabba teknikutvecklingen blir både människor och produkter alltmer digitaliserade och uppkopplade. Det bidrar till att mängder av data produceras i olika sammanhang. Genom att ta vara på och använda den datan kan smartare och bättre produkter och tjänster tas fram.

Datorer som lär sig själva.

Maskininlärning är ett område inom artificiell intelligens (AI) som innebär att man lär datorer att själva förstå och tolka den data som matas in. Man gör algoritmen smartare och mer träffsäker genom att träna den på stora mängder data.

 Datorerna lär sig sedan att se mönster och komplexa samband som är svåra att hantera med traditionell programmering. Därefter bestämmer man hur datorn ska agera i olika situationer. Tekniken är lämpad för data som är svår att analysera, såsom datan från video, bild, ljud och text.

Vad erbjuder Ictech inom maskininlärning?

Ictech har under många år jobbat med maskininlärning i projekt tillsammans med våra kunder, bland annat inom fordonsindustrin. Där samlar exempelvis autonoma fordon in information via kameror, radar och Lidar om var olika hinder som andra bilar och människor befinner sig. Då kan fordonet med hjälp av maskininlärning ta beslut om hur den ska agera.

Oavsett om ni behöver konsulter på plats hos er eller ett dedikerat team in-house hos Ictech så har vi konsulter med lång erfarenhet som kan hjälpa er.

Vi gör även helhetsåtaganden och kan också bidra i forskningsprojekt. Samarbetet skräddarsyr vi alltid tillsammans utifrån era behov och utmaningar.

Vi erbjuder spetskompetens inom maskininlärning.

Hanterar och organiserar stora mängder data.

Löser problem som är svåra att hantera med traditionell mjukvara.

Hittar komplexa samband som en människa inte kan se.

Förbättrar processer.

Förkortar ledtider.

Möjliggör nya affärsmodeller.

“Det är fascinerande att man inte riktigt vet hur inlärningen fungerar. Man vet att massor med neuroner är ihopkopplade, men inte exakt hur systemet sedan lär sig självt. Det är där likheten med den mänskliga hjärnan ligger.”

Picture of Peter Bälter

Peter Bälter

Senior Software developer

Nyfiken på våra kundprojekt?

Vi har hjälpt många kunder i olika branscher med mjukvara och system för framtidens produkter.