I see technology

Användarens behov och upplevelse i fokus.

Har du någon gång hoppat till i bilsätet vid ett varningsljud som var alldeles för skarpt? Som bilförare vill man att upplevelsen ska vara behaglig och kommunikationen tydlig – särskilt om du sitter i en autonom bil som ber dig ta över ratten. Att designa tekniska lösningar med användarens behov och upplevelse i centrum är en förutsättning för att skapa smarta och säkra produkter.

Interaktion mellan förare och självkörande fordon.

Även om självkörande fordon är på god väg att revolutionera fordonsindustrin, finns fortfarande många problem att lösa – inte minst vad gäller interaktionen mellan fordon och förare. Vilka problem det rör sig om beror på graden av automatisering. Interaktionen mellan fordon och förare måste utformas på rätt sätt för att skapa en bra och säker användarupplevelse

Ljuddesign är en viktig del i automatiserade fordon.

Allt fler företag inser den viktiga roll ljud spelar för att skapa en bra interaktion mellan människa och maskin. Optimal ljuddesign i automatiserade fordon ökar både användarupplevelse och säkerhet genom att förse användaren med information om potentiellt farliga trafiksituationer eller bilens kommande beteenden och skapa en önskad respons hos användaren.

Utvärdering av interaktionen mellan användare och produkt.

För att skapa en väl fungerande interaktion mellan maskin och människa behövs metoder för att utvärdera interaktionen, Att under utvecklingsprocessen ta reda på och ta hänsyn till hur användare förstår, interagerar med och upplever en produkt är en förutsättning för att produkten ska gå att sälja i slutändan.

Vad erbjuder Ictech inom HMI/UX?

Ictech har en unik kompetens med mångårig erfarenhet från både utveckling och forskning inom HMI/UX. Vår spetskompetens inom HMI/UX gör att vi kan ta oss an både specialistprojekt och göra helhetsåtaganden för större uppdrag.

Oavsett om ni behöver konsulter på plats hos er eller ett dedikerat team in-house hos Ictech så har vi konsulter med hög kompetens som kan hjälpa er. Samarbetet skräddarsyr vi alltid tillsammans utifrån era behov och utmaningar.

Vi erbjuder spetskompetens inom HMI/UX

Utformning av interaktionen mellan förare och fordon.

  • Hur ska fordonet bäst informera eller varna föraren om att hen bör ta över kontrollen?
  • Hur ska fordonet kunna veta att föraren är redo att ta över kontrollen över fordonet?
  • Hur ska man se till att föraren har rätt uppfattning om möjligheter och begränsningar hos fordonets automatiseringsfunktioner?

Utformning av fordon och förargränssnitt för ADAS.

  • Vilka varningssignaler som är mest effektiva för olika typer av funktioner.

Utformning och utvärdering av ljud för olika gränssnitt.

  • Interaktionsljud
  • Informationsljud
  • Varningsljud.

Utformning av användarstudier.

  • Vilka specifika metoder bör användas för olika typer av utvärderingar?
  • Hur analyserar man bäst man data och tolkar resultat från användarstudier?

”Ett väl utformat ljudgränssnitt är ett som inte irriterar användaren utan upplevs som intuitivt, stödjande och hjälpande i alla lägen och leder till önskade reaktioner och beteenden samtidigt som det förmedlar en känsla av produktens varumärke.”

Picture of Pontus Larsson

Pontus Larsson

Human Factors specialist

Kundcase: UX-designer från Ictech hjälper Aurobay med ett nytt intranät

Hur skapar man goda användarupplevelser av ett intranät som har helt olika användare? Det var en fråga som företaget Aurobay ställde sig och bestämde sig därför för att ta hjälp av en av Ictechs engagerade konsulter. Med fokus på att skapa meningsfull design och siktet inställt på att göra människors liv lite bättre, tog vår UX designer Johanna sig an uppdraget.