I see technology

Pålitlig, stabil och smart utveckling.

Företag i dag vill få ut produkter och tjänster på marknaden snabbare än någonsin. Det innebär att kraven på utvecklingen ökar – det ska gå snabbt, vara pålitligt, stabilt och smart. DevOps innebär att metoder och verktyg från produktutveckling (Development) och drift (Operation) kombineras för att säkerställa ett optimalt flöde i utvecklingen.

DevOps

Fokus på optimalt flöde i utvecklingen.

DevOps  kan beskrivas som en automatisering av infrastrukturen där fokus ligger på en sak: att få flow i utvecklingen. På stora utvecklingsavdelningar eller företag krävs oftast DevOps-utvecklare som “krattar manegen” för att få hela flödet i produktutvecklingen att rulla på så smidigt som möjligt.

Ett framgångsrikt projekt kräver ett team med bred teknisk kompetens som kan ta helhetsansvar över planering, utveckling, test, leverans och monitorering.  Det kräver också engagerade utvecklare som håller sig uppdaterade på nya metoder och de senaste teknikerna.

Aktiviteter inom DevOps pågår samtidigt i en oändlig loop.

Fungerar mjukvaran

En del av DevOps handlar om kontinuerlig integration (CI) och kontinuerlig leverans (CD). Metoderna har som syfte att leverera ny eller uppdaterad programvara genom automatiserade tester och releaser.

Kontinuerlig integration.

För att tidigt i ett utvecklingsprojekt veta om mjukvaran fungerar enligt kravställningen, måste den granskas och testas. Mjukvaran för en komplex produkt behöver testas på flera olika nivåer och flödet av testnivåer måste automatiseras för att vara effektiv. DevOps-utvecklarna ansvarar för de verktyg och metoder som används för att säkerställa en effektiv testning, men även kontinuerlig feedback och visualisering av testresultaten.

Kontinuerlig leverans.

Med kontinuerlig leverans menas att mjukvaran håller så bra kvalitet att den när som helst eller kontinuerligt kan levereras till kund. Det är den kontinuerliga testningen (beskriven ovan) som möjliggör kontinuerlig leverans. Metodiken är nära kopplat till principerna för agil mjukvaruutveckling.

Arbetar ni agilt?

Att arbeta agilt har numera blivit en självklarhet för många företag, särskilt inom R&D. Täta delleveranser sker regelbundet för att planer, teknik och metoder kontinuerligt ska kunna utvärderas och förbättras. En förutsättning för att lyckas är en väl fungerande DevOps-metodik. För att nå mål och visioner krävs nära samarbeten, täta möten, tydlig kommunikation och snabb och kontinuerlig återmatning av testresultat.

Vad erbjuder Ictech inom DevOps?

Ictech har jobbat mycket med DevOps genom åren – våra konsulter har mer än 20 års erfarenhet.  Vår unika mix av kompetenser och långa erfarenhet gör att vi kan ta oss an olika typer av uppdrag.

Oavsett om ni behöver konsulter på plats hos er eller ett dedikerat team in-house hos Ictech så har vi konsulter med lång erfarenhet som kan hjälpa er.

Vi gör även helhetsåtaganden och kan också bidra i forskningsprojekt. Samarbetet skräddarsyr vi alltid tillsammans utifrån era behov och utmaningar.

“Vi jobbar med att förbättra leveransprocesser, integrationsprocesser, göra rätt teknikval och optimera flödet – typiskt hands-on-grejer. Det är höga krav på social kompetens och en agil approach då man är spindeln i nätet och ska få allt att lira.”

Picture of Gustav Fägerlind

Gustav Fägerlind

Integration Engineer DevOps

Nyfiken på våra kundprojekt inom DevOps?

Vi har hjälpt exempelvis Ericsson, AB Volvo, Zenseact, Jeppesen, VCC och Aptiv.