HMI/UX

Har du frågor om vad vi erbjuder inom HMI/UX?

Johan Josefsson

Business Area Manager

070-987 31 89

johan.josefsson@ictech.se

Användaren i centrum!

På Ictech ser vi inte bara tekniken utan även hur den används och upplevs av människor! Att designa tekniska lösningar med användarens behov och egenskaper i centrum är en förutsättning för att produkter ska bli framgångsrika. Nedan områden är vi specialiserade på inom HMI/UX. 

HMI/UX för självkörande fordon

Självkörande fordon är på god väg att revolutionera både person- och godstransportbranschen men det finns såklart fortfarande många problem att lösa, inte minst sådana som är relaterade till interaktionen mellan fordon och förare. Vilka dessa problem är beror i hög grad på vilka automatiseringsgrader som fordonet erbjuder. Några exempel på frågeställningar som fordonstillverkare måste besvara är; Hur ska fordonet bäst informera eller varna föraren om att denne bör ta över kontrollen?, Hur ska fordonet kunna veta att föraren är redo att ta över kontrollen över fordonet? Och hur ska man se till att föraren har rätt uppfattning om möjligheter och begränsningar hos fordonets automatiseringsfunktioner?

Vi har erfarenhet från flera forsknings- och utvecklingsprojekt i området. Därför erbjuder vi hjälp med att besvara frågor liknande dessa och utforma interaktionen mellan fordon och förare. Detta på så sätt att en god och säker användarupplevelse uppnås. Vi har även mångårig erfarenhet från utformningen av fordon och förargränssnitt för ADAS, exempelvis vilka varningssignaler som är mest effektiva för olika typer av funktioner.

Ljuddesign

Ljud har länge varit en förbisedd aspekt inom människa-maskininteraktionsområdet, men idag inser allt fler företag den viktiga roll som ljud spelar för att skapa önskade beteenden hos användaren. Vi kan hjälpa er att utforma och utvärdera interaktions-, informations- och varningsljud för olika typer av gränssnitt/HMI. Vi har en unik kompetens med mångårig erfarenhet från forskning och utveckling inom fordonsindustrin inom detta område.

Användarutvärdering

Att under utvecklingsprocessen ta reda på och ta hänsyn till hur användare förstår, interagerar med och upplever en produkt eller tjänst är en förutsättning för att produkten ska gå att sälja i slutändan. Ictech erbjuder expertis om hur man utför användarstudier, exempelvis vilka specifika metoder man bör använda för olika typer av utvärderingar eller hur man bäst analyserar data och tolkar resultat från användarstudier.