Continuous Integration och Continuous Delivery

Har du frågor om vad vi erbjuder inom CI & CD?

STEFAN FALKERUD

Business Area Manager

070-890 62 00

stefan.falkerud@ictech.se

Fungerar mjukvaran?

Continuous Integration (CI) och Continuous Delivery (CD) är inspirerade av Lean-metoder och agil systemutveckling. Dessa system har som mål att snabbt kunna leverera ny eller uppdaterad programvara genom automatiserade tester och releaser. 

Continuous Integration

För att kunna lansera snabba och komplexa produkter på marknaden krävs test, test och åter test. För att tidigt i ett utvecklingsprojekt få veta om mjukvaran fungerar enligt kravställningen testas, mäts och granskas den noggrant. Continuous Integration handlar om att alla medarbetare i ett utvecklingsteam kontinuerligt integrerar och testar sitt arbete i ett automatiserat ramverk. Då verifieras koden direkt genom automatiserade tester för att sedan skicka tillbaka feedback på hur den fungerar. På detta sätt får utvecklingsteamet snabb feedback om det fungerar eller inte och kan fortsätta sitt arbete utefter den informationen.

Continuous Delivery

När det kommer till Continuous Delivery handlar det om att release-processen hela vägen till kund kan vara automatiserad eftersom mjukvaran byggs, testas och driftsätts automatiskt.

Vad erbjuder vi?

Ictech förser flera stora aktörer i Göteborgs näringsliv med spetskompetens inom både CI och CD. Dessa system bidrar till att kunden får lägre kostnader, snabbare time-to-market och högre kvalitet. Är du nyfiken på om vi kan erbjuda kompetens till ditt projekt eller om vi har lediga tjänster inom CI och CD? Kontakta oss så berättar vi gärna mer!