Hur har Ictech påverkats av corona?

1 juli 2020

Har du spritat händerna fler gånger än en kirurg under våren? Arbetat hemifrån med barnen som springer in i dina digitala möten? Vi känner igen det där. Vi har alla påverkats av det underliga och tragiska coronaviruset. Men hur har Ictech som företag påverkats? Här kommer en intervju med Ictechs VD Richard Hedström där vi får svar. 

Den senaste tiden har varit turbulent i världen på grund av coronaviruset, hur har det påverkat konsultbranschen i Göteborg?  

Coronapandemin är en global tragedi som sträcker sig långt bortom dom människor som drabbas av själva sjukdomen. I det sammanhanget är våra problem små.

Men det är klart att när stora industriföretag kastar ut alla sina leverantörer på dagen får det stora konsekvenser för många konsultbolag, och även privatpersoner för den delen. Det har varit en väldigt märklig period där många kunder utan förvarning genomförde dramatiska åtgärder på dagen. 

Fallhöjden var dessutom extra stor efter en lång högkonjunktur. Inget kunde vara beredd på en sån här kris men det har ändå slagit olika hårt. Jag tror att vissa var mer förberedda på en lågkonjunktur än andra. Sen är det klart att vissa discipliner och typer av konsultbolag drabbas hårdare än andra när kunderna effektiviserar och anpassar sina verksamheter. 

Hur har Ictech påverkats? 

När effekterna av corona slog till i mars så påverkades cirka 75% av våra affärer ganska dramatiskt, så det är klart att det kändes. Negativa besked kom på rad och och det fanns stunder då det kändes riktigt tungt. 

Men vi märkte ganska snart att det ändå fanns en efterfrågan på våra tjänster och vi hittade också snabbt lösningar på de mest akuta problemen. Redan i slutet av maj hade vi i princip full fart på affärerna igen så vi har trots allt klarat oss bra.

Hur har Ictech agerat under krisen? 

Stora delar av världen fick någon form av kollektiv panik, men vi drog ganska snabbt slutsatsen att världen nog inte går under den här gången heller. I stället för att trampa på bromsen mer än nödvändigt tog vi tidigt fram en strategi för hur vi skulle ta oss igenom dom utmaningar som kunde dyka upp. 

Vi är ju ett teknik- och konsultföretag som är beroende av medarbetarna, dom är vår största tillgång. Vårt viktigaste mål blev därför att ingen medarbetare skulle sluta, varken frivilligt eller ofrivilligt. Då var vi tvungna att se till att ha tillräckligt med uppdrag och också få medarbetarna att känna sig trygga och omhändertagna. Det är lätt att stirra sig blind på kostnader när intäkterna minskar. Men vårt första beslut kanske var det viktigaste – att under inga omständigheter permittera eller på annat sätt dra ner på konsultchefer eller annan stabspersonal. Det är ju dom som ska hitta nya affärer och ge service till medarbetarna. Nästa beslut var att införa garantier för de konsulter som har rörlig lön som annars hade kunnat drabbats hårdare än andra. Tror att vi tänkte annorlunda än många andra i dom besluten. 

Ända från början av corona har vi lagt oerhört mycket energi på att informera och involvera medarbetarna. Vi har varit helt öppna med vilken information vi har, hur vi har resonerat och hur vi har kommit fram till våra beslut. Och det har gett oss otroligt mycket tillbaka. Medarbetarna engagerar sig och kommer med tips, information och visar på alla sätt att dom vill hjälpa till. Även om jag tycker att vi redan tidigare hade en fantastiskt sammanhållning inom företaget så har den här krisen stärkt den ytterligare. 

Vi har aldrig ens funderat på att säga upp någon medarbetare, inklusive provanställda. Allt fokus har varit på hur vi tar oss framåt med full styrka. Det gör mig stolt.

Du är VD på Ictech sedan starten 2012, hur tycker du en ledare ska agera i en kris som denna?

Jag har ju fått uppleva både IT-kraschen och finanskrisen i liknande roll som den jag har nu. Det var tufft då också, men man lär sig mycket. Jag tycker det viktigaste är:

  • Behåll lugnet: Att våga ta snabba beslut om det behövs, men aldrig agera i panik.
  • Tänk själv: Att formulera en egen strategi för det egna företaget istället för att blint följa strömmen.
  • Involvera medarbetarna: Tät information, bjud in till möten och ta dig tid.
  • Var ärlig: Lita på att medarbetarna kan hantera informationen.

Nu är det snart semester för många men vad tror du om hösten och konjunkturen framåt?

Vi är på väg ut ur den inledande panikfasen, men jag tror på en rätt så krokig väg tillbaka och att det kan att ta flera år innan vi ser en bestående högkonjunktur igen. Under tiden kommer många kunder att behöva effektivisera sina verksamheter. Det kommer ställa högre krav, både på deras egna medarbetare och på oss som konsultbolag.

Avancerad mjukvaruutveckling, som vi är specialister inom, är kärnan i exempelvis 5G, autonoma fordon och digitalisering i största allmänhet. Det är områden som utvecklas snabbt men där det fortfarande finns mycket kvar att göra. Det kommer finnas en stark efterfrågan av våra tjänster även i fortsättningen och det är få konkurrenter som kan matcha oss när det gäller kompetens så jag känner mig rätt trygg inför hösten. 

Vad är målet för Ictech framöver? 

Vi ska vara det konsultbolag som kunderna vänder sig till först när kraven på kompetens är höga och uppdragen är komplexa, oavsett om det gäller projekt inom embedded eller IT. Och vi vill fortsätta att driva en stor andel av projekten inhouse i våra egna lokaler. 

Och för att allt det ska fungera måste vi vara bäst på att attrahera och behålla dom bästa ingenjörerna – men där är vi redan i mål.