Egen produktutveckling på Ictech: Ett smart system som ska effektivisera underhållet av järnvägar

Har du någon gång varit med om att ett tåg bytt spår strax innan avgång? Eller att tåget behövt köra på låg hastighet en viss sträcka? De flesta av oss har nog varit med om trafikstörningar i tågtrafiken. Chansen är stor att underhåll av spåren varit anledningen. Men med en ny innovativ lösning kan underhållet av järnvägar göras effektivare – och Ictechs produkt detekterar spårvidden.

Dags att effektivisera underhållet av järnvägen

Varje år läggs stora summor pengar på underhåll av järnvägen Trots det är underhållet eftersatt. Att planera, designa och bygga ny järnvägsinfrastruktur tar årtionden. Därför är aktörer inom järnväg och infrastrukturägare överens om att hitta nya sätt att effektivisera, modernisera och digitalisera underhållet av järnvägen.

2022 inledde Ictech ett forsknings- och utvecklingsprojekt med målet att skapa en egen kommersiell produkt. Delaktiga i projektet var även det norska bolaget Cemit och brittiska Digital Transit. Syftet är att med hjälp av smarta lösningar kunna effektivisera – och till och med revolutionera – underhållsbranschen för järnvägar.

Algoritmutveckling inom datorseende

Projektet består av tre delar där Cemit utöver att detektera skakningar i tåget även ansvarar för det grafiska användargränssnittet, en datadriven AI-lösning som ger rapporter om statusen på järnvägsinfrastrukturen, och Digital Transit som detekterar status och position på kontaktledning och strömavtagare.

Ictechs del i projektet, en egenutvecklad produkt, som getts namnet ATTUNE, fokuserar på algoritmutveckling inom datorseende (Computer Vision) med hjälp av insamlad data. Två kameror monteras inne i loket med sikten ut mot spåret. Kameran tar flera högupplösta bilder per sekund. Ictech har utvecklat och tränat algoritmer som för varje bild kan detektera spårvidden och upptäcka avvikelser från standarden. Mätvärdena skickas sedan vidare till Cemits system som med hjälp av den insamlade datan kan förutse behovet av underhåll på järnvägsspåret.

Insatsen från utvecklingsteamet har varit något i hästväg. Vi har kommit otroligt långt på kort tid.
Framgångsfaktorn har varit teamets kunskap och gedigna erfarenhet inom design och
implementering av mjukvarulösningar för inbyggda system och specifikt algoritmutveckling
inom computer vision.

Tobias Solbeckar Andersson, Teknisk projektledare, Ictech AB

Varför är spårvidden viktig?

Standarden för ett normalspår är 1,435 millimeter. När järnvägen utsätts för slitage blir spårvidden större vilket kan orsaka instabilitet för tågfordonen när de rör sig längs spåret. Det kan leda till en rad negativa konsekvenser såsom säkerhetsrisker, ökade kostnader och störningar i transportsystemet för både passagerare och godsleveranser. Att spårvidden hålls inom rätt toleranser är viktigt för att säkerställa en säker och effektiv järnvägstrafik.

Ett smart system får tågen att gå som på räls

Idag används särskilda mätvagnar som kör sakta över rälsen för att mäta spårvidden. Hur ofta mätvagnarna kör varierar, men det kan gå så mycket som upp till sex månader mellan mätningarna för vissa sträckor. Det innebär att man dels måste spärra av rälsen och leda om tågtrafiken under tiden mätvagnen kör och dels att man inte vet vad status på rälsen är mellan mätningarna.

Den nya produkten som Ictech är med och utvecklar kommer att göra underhållet av järnvägen mer effektiv eftersom tågrälsen mäts kontinuerligt – varje gång ett tåg med den nya mätutrustningen kör på rälsen. Genom att mäta spårvidden frekvent och kontinuerligt kan man förutse trender och planera för åtgärder, till exempel att tåg kommer behöva köra långsammare på en viss sträcka tills spårvidden är åtgärdad. Man slipper alltså lägga resurser, tid och pengar på att stänga av spår och skicka ut personal för att utföra underhåll på järnvägen.

Ictech är både stolta över samarbetet tillsammans med Cemit och Digital Transit och med teknikhöjden i projektet. Ictechs utvecklingsteam har jobbat fram en smart lösning på kort tid med fokus på hög teknisk innovation, utveckling och implementation.

– Insatsen från utvecklingsteamet har varit något i hästväg. Vi har kommit otroligt långt på kort tid. Framgångsfaktorn har varit teamets kunskap och gedigna erfarenhet inom design och implementering av mjukvarulösningar för inbyggda system och specifikt algoritmutveckling inom computer vision, säger Tobias Solbeckar Andersson som är teknisk projektledare och mjukvaruutvecklare på ictech.

Söker du en forsknings- eller utvecklingspartner? Ictech bidrar till smarta innovationer inom flera områden. Läs mer här eller hör av dig till vår Teknikchef Johan.

FÖRFATTARE

Du kanske även gillar...

Recension Ictech
company

En ärlig recension: 5 svagheter vi har på Ictech

Att bli ombedd att berätta om sina svagheter, eller vi menar förbättringsområden, har vi väl alla varit med om i en intervjusituation? Med självinsikt kommer man långt så vi ville ställa oss samma fråga.