Ictechs årsredovisning 2021

2021 vilket år! Vi blev 100 medarbetare, firade 10 år som konsultbolag, expanderade vår inhouse-verksamhet, fick 17 nya kunder och sjösatte en ny verksamhet för forskning och helhetsåtaganden. Här kommer en sammanfattning om hur det gick för oss under året. Vi delar även med oss av års- och koncernredovisningen. 

100 medarbetare

I december 2021 jobbade 90 Ictechare på huvudkontoret i Göteborg och sju på kontoret i Linköping. Vi hade också ett gäng nya medarbetare som hade signerat avtal med Ictech och skulle börja inom några veckor. Totalt var vi 100 påskrivna medarbetare i Ictechs koncern. Men som vanligt hade vi under året varit mycket selektiva i rekryteringen, allt för att hitta rätt konsult till rätt plats. 

  • Medelerfarenheten låg på 14,4 år
  • Medelåldern var 39,6 år
  • Genomsnittliga anställningstiden var 4 år

Personalomsättningen fortsatte att ligga på en mycket låg nivå, 7%, vilket vi tog som ett kvitto på att våra medarbetare var mycket nöjda med Ictech som arbetsplats

Inhouse-verksamheten fortsatte att öka under året och i december utfördes 34% av våra kunduppdrag inhouse i våra egna lokaler. Detta tycker vi är jättekul eftersom vi föregående år renoverade och investerade i supersnygga lokaler anpassade för just inhouse-verksamhet. Framöver kommer vi fortsätta utveckla och satsa på inhouse-verksamheten med målet att ha hälften av alla uppdrag inhouse. 

”Vi avslutar året med ett starkt positivt resultat, där hela vinsten återinvesteras i bolaget. Detta gör att vi stärker det egna kapitalet inför kommande satsningar och investeringar.”

Malin Andersson, ekonomiansvarig på Ictech

God tillväxt under året

Tillväxten fortsatte att vara god och koncernen hade en omsättning på över 90,3 miljoner kronor. Resultatet på koncernnivå hamnade på 3,39 miljoner trots dotterföretagets förlust. För att stötta uppbyggnaden av dotterföretagets verksamhet lämnades under året ett aktieägartillskott till Ictech East AB. Årets vinst i moderbolaget återinvesteras i sin helhet för att bygga ännu mer muskler inför kommande satsningar. 

Mer forskning och helhetsåtaganden

Under hösten sjösatte vi en ny verksamhet som heter Solution & Innovation (S&I). Målet för verksamheten är att fördjupa samarbetet med både befintliga och nya kunder genom helhetsåtaganden och forskningsprojekt. Det är vår teknikchef och teknikspecialist som är ansvariga och driver verksamheten. 

Under 2021 fokuserade vi på ett stort forskningsprojekt, REDO. Det är ett av de största svenska forskningsprojekten inom fjärrstyrning av vägfordon. Vi finansierar stora delar av projektet själva men vi har även fått forskningsbidrag från Vinnova.  

Vi firar 10 år som konsultbolag på Fakenberg Strandbad

Dags att fira

I november firade Ictech 10 år som konsultbolag med en mycket uppskattad tillställning för alla medarbetare och respektive på Falkenbergs Strandbad. En otroligt trevlig helg med spa, tävlingar, god mat och en hejdundrande fest. Då slog det oss att vi inte längre är det där ”lilla nystartade konsultbolaget” som vi var i början 2011.  

Vi firade också att vårt kontor i Linköping, Ictech East AB, gick som på räls. Där växte vi ur lokalen och signerade därför en nytt och superfint kontor på Ebbepark. 

”Vi är mycket nöjda med den fortsatt låga personalomsättningen, att vi lyckats att både utöka och fördjupa samarbetet med våra kunder och att verksamheten i Linköping verkligen tog fart.”

Richard Hedström, VD på Ictech

Nya kunder och samarbeten

Under året har vi inlett samarbeten med nya kunder i olika områden, bland annat ABB, Alps Alpine, Astra Zeneca, Azelio, Ctek, Essity, VGR, Västtrafik och Merj. Genom att vi har konsulter som arbetar remote har vi möjligheten att ta oss an internationella kunder, som Merj, vilket vi tycker är jättekul. Vi väljer i första hand kundprojekt som har ett tydligt miljöförbättrande syfte och arbetar aktivt med att öka den andelen. Totalt hade vi 116 kunduppdrag under året, fördelat på 30 olika kunder.

Förväntad framtida utveckling

Efterfrågan av R&D-tjänster är fortfarande stark. Trots oroligheterna i omvärlden har vi inte sett några signaler om återhållsamhet från våra kunder. Huvudscenariot är därför att vi kommer att ha en fortsatt stark tillväxt under 2022, men vi bevakar omvärlden noggrant och är väl förberedda om konjunkturen vänder ner.

Här kan du ta del av Ictechs 

Du kan även läsa mer om hur det gick för Ictech under 2020 och 2019.

FÖRFATTARE

Du kanske även gillar...

fun

Teambuilding på Malta

I september var Ictech på Malta på konferensresa. Konferensresan är årets roligaste teambuildingevent för alla medarbetare.

people

Hur är det att jobba inhouse på Ictech?

Hur är det egentligen att jobba in-house på Ictech? Konsulten Magnus jobbar i ett team på kontoret i Göteborg och gillar den familjära atmosfären.