Nytt digitaliseringsprojekt med Havs- och vattenmyndigheten

Ictech har fått möjligheten att stötta HaV i ett av deras digitaliseringsprojekt.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har i uppdrag att bevara och restaurera våra hav, sjöar och vattendrag och dess marina liv. Myndigheten arbetar också för att resurserna ska nyttjas och förvaltas på ett hållbart sätt. En del i HaVs arbete är att spåra var och hur man fiskar. Detta är viktigt för att konsumenten ska känna sig trygg med var och hur fisken man köper har fångats. Spårbarheten är också ett verktyg för myndigheten att kunna möta de direktiv som finns på EU-nivå gällande fiskekvoter och spårbarhet. Att kunna bidra med kompetens i ett av deras digitaliseringsprojekt för utvecklingen av ett så viktigt projekt är något som vi på Ictech är otroligt glada över.

”Digitalisering innefattar så mycket och det är egentligen bara kreativiteten som sätter gränser. Mycket handlar om att effektivisera, tillgänglighetsgöra och förenkla olika processer eller förfaranden för att frigöra tid till andra aktiviteter som kräver en mänsklig interaktion. Det kan vara att man vill förenkla och tydliggöra kundupplevelsen för att lättare kunna hantera komplexa affärer. Det kan också vara att automatisera ett komplicerat manuellt förfarande och minimera risken för den mänskliga faktorn.”

Fredrik Artursson, Konsultchef på Ictech

Nytt system för elektronisk fångstrapportering

Yrkesfiskare rapporterar idag in sina uppgifter genom att skicka fysiska papper med post till HaV. Här finns därför stor möjlighet att effektivisera processen och göra det enklare att lämna rapporter till myndigheten. En digitalisering av tillvägagångssättet i form av en arbetsbok online innebär mindre administrativt arbete för yrkesfiskarna och förbättrar och underlättar arbetet för den ansvarande enheten på HaV.

Digitaliseringsprojekt

Digitaliseringsprojekt

Ictech hjälper till med digitalisering och då att utveckla arbetsboken som bland annat registrerar var och vad man har fångat. Den noterar också vilken utrustning man använt och ifall något gått sönder. En viktig aspekt ur miljöövervakningssynpunkt är även möjligheten att snabbare kunna upptäcka arter som är främmande, hotade eller invasiva i våra hav- och vatten, och tillsätta resurser för att hantera dessa. Projektet lägger stor vikt vid användarvänlighet för att underlätta yrkesfiskarnas vardag.

Vill du också jobba med digitalisering på Ictech?

Lämna in din ansökan i dag.

Det är superenkelt och tar bara 2 minuter.
FÖRFATTARE

Du kanske även gillar...

Sommarfest på Donsö
fun

Sommarfest på Donsö

Varje år i juni är det dags för Ictech årliga sommarfest. Vi äter gott, tar en öl och slappnar av. I år hyrde vi en båt som tog oss till restaurang Isbolaget på vackra Donsö. 

expertise

Lär dig mer om cybersäkerhet för fordon

Ictechs teknikspecialist Anders håller i ett webbinarium om cybersäkerhet och hur man gör TARA-analyser (Threat Analysis and Risk Assessment) som är en del av den nya ISO standarden, ISO 21434.

company

Ictechs årsredovisning 2021

2021 vilket år! Vi blev 100 medarbetare, firade 10 år som konsultbolag, expanderade vår inhouse-verksamhet, fick 17 nya kunder och sjösatte en ny verksamhet för forskning och helhetsåtaganden. Här kommer en sammanfattning om hur det gick för oss under året. Vi delar även med oss av års- och koncernredovisningen.