Konsult från Ictech hjälper HaV med digitaliseringsprojekt

HaV (Havs- och vattenmyndigheten) tog hjälp av en konsult från Ictech med rätt kompetens för att utveckla en arbetsbok med fokus på användarvänlighet. Syftet var att underlätta yrkesfiskares vardag. I boken registreras bland annat vad man fångat, var, vilken utrustning man använt och ifall något gått sönder.

Spårning av var och hur man fiskar

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har i uppdrag att bevara och restaurera våra hav, sjöar och vattendrag och dess marina liv. Myndigheten arbetar också för att resurserna ska nyttjas och förvaltas på ett hållbart sätt. En del i HaVs arbete är att spåra var och hur man fiskar. Det är viktigt för att konsumenten ska känna sig trygg med var och hur fisken man köper har fångats. Utöver det är spårbarheten ett verktyg för myndigheten att kunna möta de direktiv som finns på EU-nivå gällande fiskekvoter och spårbarhet. Att kunna bidra med kompetens i ett av deras digitaliseringsprojekt för utvecklingen av ett så viktigt projekt är något som vi på Ictech är otroligt glada över.

”Digitalisering innefattar så mycket och det är egentligen bara kreativiteten som sätter gränser.
Mycket handlar om att effektivisera, tillgänglighetsgöra och förenkla olika processer eller
förfaranden för att frigöra tid till andra aktiviteter som kräver en mänsklig interaktion.
Det kan vara att man vill förenkla och tydliggöra kundupplevelsen för att lättare kunna hantera
komplexa affärer. Det kan också vara att automatisera ett komplicerat manuellt förfarande
och minimera risken för den mänskliga faktorn.”

Birger Kroon, Konsultchef på Ictech

Nytt system för elektronisk fångstrapportering

Yrkesfiskare rapporterar idag in sina uppgifter genom att skicka fysiska papper med post till HaV. Det innebär att de finns stor möjlighet att effektivisera processen och göra det enklare att lämna rapporter till myndigheten. En digitalisering av tillvägagångssättet i form av en arbetsbok online innebär mindre administrativt arbete för yrkesfiskarna och förbättrar och underlättar arbetet för den ansvarande enheten på HaV.

Digitaliseringsprojekt

Digitaliseringsprojekt drivs av en av Ictechs konsulter

Ictech hjälper till med digitalisering och då att utveckla arbetsboken som bland annat registrerar var och vad man har fångat. Den noterar också vilken utrustning man använt och ifall något gått sönder. En viktig aspekt ur miljöövervakningssynpunkt är även möjligheten att snabbare kunna upptäcka arter som är främmande, hotade eller invasiva i våra hav- och vatten, och tillsätta resurser för att hantera dessa. Projektet lägger stor vikt vid användarvänlighet för att underlätta yrkesfiskarnas vardag.

Är du i behov av en dedikerad konsult?

Ictech har över 130 konsulter med bred teknisk kompetens inom allt från mjukvaruutveckling och systemarkitektur till UX design, projektledning och algoritmutveckling. Med en snitterfarenhet på 15 år har vi över 2000 års kompetens i branschen. Ganska coolt, eller hur?  Chansen att vi har en konsult med rätt kompetens för just ditt uppdrag är hyfsat stor.

Här kan du spana in vårt erbjudande och lära känna några av våra konsulter.

FÖRFATTARE

Du kanske även gillar...

Recension Ictech
company

En ärlig recension: 5 svagheter vi har på Ictech

Att bli ombedd att berätta om sina svagheter, eller vi menar förbättringsområden, har vi väl alla varit med om i en intervjusituation? Med självinsikt kommer man långt så vi ville ställa oss samma fråga.